Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

 

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Sellaisten ihmisten kohtaaminen, joilla on samankaltaisia kokemuksia sairaudesta, tuo toivoa myös sairauden vaikeina aikoina. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä. Vertaistuen kautta ihminen voi parhaimmillaan löytää ja tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään.

Vertaistuen kautta ihmiselle tulee kokemus, että hän ei ole tilanteessaan yksin. Toisaalta myös ihmisten tilanteiden ainutlaatuisuus ja erilaisuus tulee näkyväksi, kun vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia. Samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa keskustellessa hienointa on se, että heille ei tarvitse selitellä omaa oloa ja oireita vaan vertaiset ymmärtävät heti tilanteesi. Vertaiset voivat olla myös sairautensa kanssa eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä.

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan elämään sisältöä, yhdessä tekemistä ja ystäviä.

 

Tutustu erilaisiin vertaistuen muotoihin Korento ry:n nettisivuilla.