Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Samankaltaisia kokemuksia omaavien ihmisten kohtaaminen tuo toivoa myös vaikeina aikoina ja yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä. Vertaistuen kautta ihminen voi parhaimmillaan löytää ja tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuuta omasta elämästään.

Vertaistuen kautta saa kokemuksen, ettei ole tilanteessaan yksin. Toisaalta kokemuksia ja ajatuksia vaihdettaessa myös kunkin tilanteen ainutlaatuisuus ja erilaisuus tulee näkyväksi. Samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa keskustellessa hienointa on se, että heille ei tarvitse selitellä omaa oloa ja oireita vaan vertaiset ymmärtävät heti tilanteesi. Vertaiset voivat olla myös sairauden tai oireyhtymän kanssa eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä.

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan elämään sisältöä, yhdessä tekemistä ja ystäviä.

Tutustu erilaisiin vertaistuen muotoihin Korennon nettisivuilla.