Träffar för att orka i vardagen

Kamratstöd handlar om viljan bland dem som genomlever liknande situationer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper i en respektfull atmosfär. Att träffa andra med liknande erfarenheter ger hopp också under svåra perioder, och gemensamma erfarenheter ökar den ömsesidiga förståelsen. I bästa fall kan kamratstöd hjälpa individen att finna och identifiera sina styrkor och resurser och ta ansvar för sitt eget liv.

Kamratstöd ger en upplevelse av att inte behöva bära sin situation ensam. Å andra sidan synliggörs också det unika och specifika för varje situation när man utbyter tankar och upplevelser. Det bästa med att diskutera med andra i liknande situationer är att inte behöva förklara hur man känner sig och vilka symtom man dras med, utan att de genast förstår. Andra kan också gå genom andra faser av sjukdomen eller syndromet, vilket ger en nya perspektiv på sin egen situation.

Genom kamratstödet får deltagarna information om och praktiska tips för sin egen situation för att lättare klara av vardagen. Kamratstödsverksamheten ger innehåll i livet, gemensamma aktiviteter och nya vänner.

Läs om de olika formerna av kamratstöd på Korentos webbplats (på finska).