Många fördelar med att föra dagbok över symtom

  • Genom att följa menscykeln blir det lättare att sätta ord på och beskriva sina symtom.
  • Samtidigt kan du få bättre förståelse av hur menscykeln påverkar din kropp och ditt humör.
  • Du kan lägga märke till förändringar i menscykeln eller de symtom du har.
  • Om du misstänker att du har någon gynekologisk sjukdom eller något gynekologiskt syndrom kan du genom att hålla koll på symtomen få bekräftelse för dina misstankar, och visa upp noggranna anteckningar över symtomen för hälso- och sjukvårdspersonalen.
  • Vid gynekologiska sjukdomar eller syndrom är uppföljning av symtomen ett effektivt sätt att få en bättre bild av symtomen, och vid behov kan du visa upp informationen om dem för vårdpersonalen när vården planeras.

Korento ry uppmuntrar alla att bli experter på sin egen menscykel!

Läs mer om hur man använder appen här.