Psykisk hälsa

Psykisk hälsa byggs upp av många element i vardagen: näring, sömn, kontakt med andra människor, motion, värderingar och meningsfulla aktiviteter. Därför är det viktigt att dagligen se till att man orkar och ens resurser räcker.

Grunden till att orka ligger i en regelbunden måltidsrytm och en mångsidig kost som passar en själv, tillräcklig sömn och vila och motion som man själv tycker om och känner att fungerar. Kontakt med andra, omsorg och kärlek stärker den psykiska hälsan, eftersom känslan av att vara viktig för andra och höra till är grundläggande för alla människor. Känslan av delaktighet och samhörighet kan man hitta genom att delta i någon gemenskap man tycker är viktigt – det kan handla om arbete, hobbyer eller föreningsverksamhet. Att förbli nyfiken och låta sig entusiasmeras över nya saker gör gott för själen.

Förmågan att känna igen och verbalisera sina känslor och dela sina sorger med andra stärker psyket. Resiliens, eller förmågan att klara motgångar, hjälper oss att anpassa oss till förändringar. När vi går genom förluster eller omvälvningar kan det också hjälpa att orka om man upplever livet som meningsfullt. Även förmågan till förlåtelse och medkänsla ger styrka.

Fysisk sjukdom och psykisk hälsa

Sjukdom och de rädslor och livsförändringar det kan medföra att vara sjuk är belastande faktorer. Med bra behandling av sjukdomen och tillräcklig information kan man förebygga att också psyket insjuknar. Man ska alltid uppsöka vård för depression och andra psykiska störningar.

Det är inte lätt att anpassa sig till en obotlig eller svårbehandlad sjukdom, utan processen kan vara lång och är alltid individuell. Lättillgänglig, forskningsbaserad information, aktivt deltagande i vården och närståendes stöd och kamratstöd gör det lättare att anpassa sig till ett liv med sjukdomen. Sjukdom kan väcka starka känslor, men det är viktigt att konfrontera dem. De måste förstås som ett sätt att reagera på en ny och svår situation.

Att leva med ständig värk försämrar funktionsförmågan och urholkar ens resurser. Det kan medföra stora förändringar i livet – kanske måste man ge upp sitt arbete eller någon fritidssysselsättning, relationerna till ens nära kan försvåras. Många av dem som lider av kronisk smärta upplever det som viktigt att motionera efter förmåga och ork och att prata med närstående, andra i samma situation och vid behov med hälso- och sjukvårdspersonal. Sjukdomen och den eventuellt åtföljande smärtan måste gradvis accepteras som en del av livet, men inte så att man låter bli att uppsöka vård och få behandling.

Korento ry ger information och kamratstöd för dem som lever med gynekologiska sjukdomar och syndrom. Våra kamratstödsgrupper, chattar, stödlinjer och andra former av kamratstöd ger möjlighet att dela på bördan med andra.